Αστρολεξικό

Οι παρακάτω πίνακες αφορούν τους ίσως τους λίγο πιο «προχωρημένους»στον τομέα της αστρολογίας, αν και μπορούν σίγουρα να διαβαστούν από όλους. Αναφέρονται περισσότερο στους πλανήτες …